EUD


Når du vælger en erhvervsuddannelse (EUD) inden for transport- og logistikområdet, har du mulighed for at blive faglært med svendebrev inden for følgende specialer:
 • Godschauffør
 • Kranfører
 • Tankchauffør
 • Flyttechauffør
 • Renovationschauffør
 • Lufthavnsoperatør
 • Redder med speciale i autohjælp
 • Redder med speciale i ambulancer
 • Lageroperatør med speciale i transport
 • Lageroperatør med speciale i logistik
 • Buschauffør i kollektiv trafik
 • Turistbuschauffør
 • Togklargører
 • Havne- og terminalarbejder
 • Kørsels- eller lagerdisponent (Trin 3) 

Kort om EUD

En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse, som bygger oven på grundskolen (normalt ni års skolegang). På næsten alle erhvervsuddannelser vil du skiftevis være på skole og i praktik. Når du er færdig med uddannelsen, kan du søge job i Danmark eller i udlandet.

Normalt varer en EUD 3 til 4 år, men det afhænger af din baggrund. Har du fx relevant erhvervserfaring, vil du muligvis kunne få merit og dermed gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Optagelse

Transportuddannelser Danmark  |     |       |     |   @