Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.991,60
Info om fag
48599 - Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring

Målgruppe: Lokomotivførere, der fremfører tog gennem tunnel med særlige infrastrukturregler for den specifikke tunnel.

Beskrivelse: Deltageren kan, I forbindelse med nødsituationer og uheld, fortsat udføre de særlige arbejdsopgaver, som kræves i forhold til jobfunktion som lokomotivfører i forbindelse med en specifik tunnelinfrastruktur.
Deltageren kan fortsat udføre tømning af og evakuering af passagertog i tunnel, ud fra sit opdaterede kendskab til den pågældende tunnels infrastrukturregelsæt, installationer, sikkerhedsudstyr og begrænsninger samt Beredskabets sammensætning og de øvrige myndigheders opgaver.
Deltageren kan fortsat udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme

Fagnummer: 48599 Adfærd i togtunnel, lokomotivfører, ajourføring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.104,70