Adfærd i togtunnel, togfører, ajour

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.991,60
Info om fag
49386 - Adfærd i togtunnel, togfører, ajour

Målgruppe: Togførere, der medvirker ved fremføring af tog gennem tunnel med særlige infrastrukturregler for den specifikke tunnel.

Beskrivelse: Deltageren kan, ved supplerende virksomhedsintern undervisning i relevante infrastrukturregler m.m., fortsat udføre de særlige arbejdsopgaver i forbindelse med nødsituationer og uheld, som kræves i forhold til jobfunktion som togfører i forbindelse med en specifik tunnelinfrastruktur.

Deltageren kan fortsat planlægge og forestå indvendig evakuering af passagerer i tog.
Deltageren kan fortsat udføre effektiv ledelse i evakueringssituationen og herunder foretage instruktion af øvrigt personale og hjælpere, udpeget blandt togets passagerer.
Deltageren kan fortsat udføre tømning af og evakuering af passagertog i tunnel, ud fra sit opdaterede kendskab til den pågældende tunnels infrastrukturregelsæt, installationer, sikkerhedsudstyr og begrænsninger samt Beredskabets sammensætning og de øvrige myndigheders opgaver.
Deltageren kan desuden fortsat udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme

Fagnummer: 49386 Adfærd i togtunnel, togfører, ajour Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.104,70