Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.872,40
Info om fag
49591 - Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse

Målgruppe: Lokomotivførere, der fremfører tog gennem tunnel med særlige infrastrukturregler for den specifikke tunnel.

Beskrivelse: Deltageren kan, i forbindelse med nødsituationer og uheld, udføre de særlige arbejdsopgaver, som kræves i forhold til jobfunktion som lokomotivfører i forbindelse med en specifik tunnelinfrastruktur.
Deltageren kan udføre tømning af og evakuering af passagertog i tunnel, ud fra sit kendskab til den pågældende tunnels infrastrukturregelsæt, installationer, sikkerhedsudstyr og begrænsninger samt Beredskabets sammensætning og de øvrige myndigheders opgaver.
Deltageren kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.

Fagnummer: 49591 Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.037,05