Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.872,40
Info om fag
49590 - Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse

Målgruppe: Togførere, der medvirker ved fremføring af tog gennem tunnel med særlige infrastrukturregler for den specifikke tunnel.

Beskrivelse: Deltageren kan, ved supplerende virksomhedsintern undervisning i relevante infrastrukturregler m.m., udføre de særlige arbejdsopgaver i forbindelse med nødsituationer og uheld, som kræves i forhold til jobfunktion som togfører i forbindelse med en specifik tunnelinfrastruktur.

Deltageren kan planlægge og forestå indvendig evakuering af passagerer i tog.
Deltageren kan udføre effektiv ledelse i evakueringssituationen og herunder foretage instruktion af øvrigt personale og hjælpere, udpeget blandt togets passagerer.
Deltageren kan udføre tømning af og evakuering af passagertog i tunnel, ud fra sit kendskab til den pågældende tunnels infrastrukturregelsæt, installationer, sikkerhedsudstyr og begrænsninger samt Beredskabets sammensætning og de øvrige myndigheders opgaver.
Deltageren kan desuden udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.

Fagnummer: 49590 Adfærd i tunnel, togfører, grunduddannelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.037,05