ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Kursusinformation

Få lovpligtigt bevis til at køre med farligt gods både nationalt eller internationalt:

  • Du får ADR-bevis.
  • Du kan lovligt varetage transport af farligt gods i emballager og tanke.
Kursuspris
AMU:
DKK 453,60
Uden for målgruppe:
DKK 3.588,62
Info om fag
47694 - ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods, inkl. klasse 1, i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager – inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 Varighed 3,6 dage AMU-pris: DKK 482,40 Uden for målgruppe: DKK 3.794,82