ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Kursusinformation

Få lovpligtigt bevis til at køre med farligt gods både nationalt eller internationalt:

  • Du får ADR-bevis.
  • Du kan lovligt varetage transport af farligt gods i emballager og tanke.
Kursuspris
AMU:
DKK 592,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.574,00
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods i emballager og i tank/tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank Varighed 4,7 dage AMU-pris: DKK 592,20 Uden for målgruppe: DKK 4.573,50