ADR Grundkursus + Kl 1

ADR grund og specialiseringskursus klasse 1 er et kursus til dig, der gerne vil beskæftige sig med tranport af farligt gods hørende til klasse 1, i henhold til ADR-konventionen.