ADR Grundkursus + Kl 7

Dette grund- og specialkursus, ADR Grundkursus + klasse 7, er til dig der skal transportere farligt gods, inklusive klasse 7 gods i emballager nationalt og internationalt.