ADR Repetition Grundkursus + Kl. 1

ADR Repetition af Grundkursus + Klasse 1 er til personer, der transporterer farligt gods i emballager inklusive gods i klasse 1