ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7

Kursuspris
AMU: DKK 285,20
Uden for målgruppe: DKK 2.321,51
Info om fag
Fagnummer: 47709 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7 Varighed 2,3 dage AMU-pris: DKK 285,20 Uden for målgruppe: DKK 2.321,51

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 7, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager – med undtagelse af gods hørende til klasse 1.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Vores sociale medier:
Webdesign & CMS by MCB Denmark