ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Kursuspris
AMU:
DKK 164,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.431,00
Info om fag

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods hørende til klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Specielle adgangskrav: Deltageren skal være i besiddelse af gyldigt ADR-certifikat, gældende til Grundkursus, og skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods hørende til klasse 1.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47703 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1 Varighed 1,3 dage AMU-pris: DKK 163,80 Uden for målgruppe: DKK 1.431,40