ADR Specialiseringskursus - Klasse 1

Specialiseringskursus klasse 1 er uddannelse af transport af farligt gods, som er tilhørende klasse 1. Efter endt kursus kan du transportere farligt gods denne klasse, i henhold til ADR konventionen både nationalt og internationalt. Af specielle adgangskrav gælder, at du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat, gældende til grundkursus og minimum have kørekort til traktor.