ADR Specialiseringskursus - Klasse 7

Med specialiseringskursus Klasse 7 kan du transportere farligt gods, der tilhører klasse 7 både nationalt og internationalt. Af specielle adgangskrav gælder, at du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat, gældende til grundkursus og minimum have kørekort til traktor.