ADR Specialiseringskursus - Tank

Kursuspris
AMU:
DKK 239,40
Uden for målgruppe:
DKK 1.985,89
Info om fag

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Specielle adgangskrav: Deltageren skal være i besiddelse af gyldigt ADR-certifikat gældende til stykgods, og skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47705 ADR Specialiseringskursus - Tank Varighed 1,9 dage AMU-pris: DKK 239,40 Uden for målgruppe: DKK 1.985,88