Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
47859 - Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der udfører opgaver i forbindelse med logistik-, service- og forsyningsfunktioner i en lufthavn.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren søge, aflæse og anvende data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit kendskab til systemernes opbygning og struktur. Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobområdet, fx i forbindelse med aflæsning og anvendelse af data for registreret bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformation og vejrdata. Deltageren kan anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at søge opdaterede og korrekte data. Deltageren kan efter gennemført uddannelse indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kunders krav til sikkerhed og service.

Fagnummer: 47859 Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35