Aircargo Warehouse, Opbygning af ULD

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.019,00
Info om fag
48210 - Aircargo Warehouse, Opbygning af ULD

Målgruppe: Personer, der arbejder i et Cargo Warehouse eller lagerterminal på lufthavnsområde med opbygning og check af ULD samt samarbejder med vægt- og balancekoordinator.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af ULD (flypaletter og flycontainer) herunder foretage korrekt check af enhed og gods, samt sikre at opbygning af enhed foregår efter gældende regler og kundekrav inden for vægt, volumen, dimensioner og lastetyper.
Deltageren kan udføre korrekt surring, understøtning og wrapping af enhed.
Deltageren har kendskab til forskellige ULD enheder og deres begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskabers retningslinjer omkring samlastning/separation, vægt, dimensioner og godstyper.
Deltageren kan indgå i samarbejde med vægt- og balancekoordinator omkring anvendelse af lasteplaner for de forskellige enheder og omkring skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som ”opbygger af ULD enhed”, samt udføre korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i lasten og afsluttende afrapportering.
Deltageren kan arbejde på en ergonomisk hensigtsmæssig måde, herunder løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Fagnummer: 48210 Aircargo Warehouse, Opbygning af ULD Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.251,75