Aircargo Warehouse, stykgods

Kursuspris
AMU:
DKK 504,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.261,20
Info om fag
48208 - Aircargo Warehouse, stykgods

Målgruppe: Personer, der arbejder med Cargo og andet gods i et Cargo Warehouse eller lagerterminal på lufthavnsområde med modtagelse, nedbrydning, check, opbevaring og videre forsendelse af flygods (fragt og post).

Beskrivelse: Deltageren kan foretage modtagelse, nedbrydning, check, opbevaring og videre forsendelse af flygods (fragt og post) på en sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder og myndigheders krav og anvisninger.
Deltageren har kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat inden for modtagelse og afsendelse af fly gods.
Deltageren kan arbejde på en ergonomisk hensigtsmæssig måde, herunder løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Deltageren kan arbejde selvstændig og i team omkring løsning af arbejdsopgaven.
Deltageren kan udføre skadesrapportering i relevante systemer
Deltageren har kendskab til lagerindretning og logistik i terminalområdet

Fagnummer: 48208 Aircargo Warehouse, stykgods Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 536,00 Uden for målgruppe: DKK 3.449,40