Aircargo Warehouse, stykgods, ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48209 - Aircargo Warehouse, stykgods, ajourføring

Målgruppe: Personer, der arbejder med Cargo og andet gods i et Cargo Warehouse eller lagerterminalo på lufthavnsområde med modtagelse, nedbrydning, check, opbevaring og videre forsendelse af flygods (fragt og post).

Beskrivelse: Deltageren kan foretage modtagelse, nedbrydning, check, opbevaring og videre forsendelse af flygods (fragt og post) på en opdateret sikkerhedsmæssig og forsvarlig måde iht. kunder og myndigheders nye krav og anvisninger bl.a. ved brug af case gennemgang (hændelser).
Deltageren har opdateret kendskab til relevant transport dokumentation, mærkning, Security, Told & Skat indenfor modtagelse og afsendelse af fly gods.
Deltageren kan arbejde på en ergonomisk hensigtsmæssig måde, herunder løfteteknik, arbejdsstillinger og korrekt anvendelse af tekniske hjælpemidler på baggrund af seneste nye viden og hændelser på området.

Fagnummer: 48209 Aircargo Warehouse, stykgods, ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35