Aircargo Warehouse, ULD ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48211 - Aircargo Warehouse, ULD ajourføring

Målgruppe: Personer, der arbejder i et Cargo Warehouse eller lagerterminal på lufthavnsområde med opbygning og check af ULD samt samarbejder med vægt- og balancekoordinator og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder.

Beskrivelse: Deltageren kan, ud fra opdateret kendskab til nyeste regler og nye kundekrav, udføre de arbejdsopgaver, som knytter sig til opbygning af ULD (flypaletter og flycontainer) herunder foretage korrekt check af enhed og gods.
Deltageren har opdateret kendskab til forskellige ULD enheder og deres begrænsninger samt kan læse og forstå flyselskabers gældende retningslinjer omkring samlastning/separation, vægt, dimensioner og godstyper.
Deltageren har opdateret viden om gældende procedure for samarbejde og kommunikation med vægt- og balancekoordinator.

Fagnummer: 48211 Aircargo Warehouse, ULD ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35