Airside safety, ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48226 - Airside safety, ajourføring

Målgruppe: Personer, der arbejder i, på og omkring fly i forbindelse med turn around af fly, og de arbejdsopgaver der er i forbindelse med flyankomst og flyafgang og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder indenfor airside safety.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende sit kendskab til opdaterede IATA-regler omkring udførsel af sin jobfunktion i, på og omkring fly på en flysikkerhedsmæssig forsvarlig måde. IATA (International Air Transport Association) er en international forening for flyselskaber, som udarbejder standardiserede regler i forbindelse med bl.a. flysikkerhed ved handling af fly.
Deltageren kan anvende sit kendskab til opdaterede ADR-regler omkring udførelse af sin jobfunktion på lufthavnens afspærrede område, på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. ADR (Aerodrome Design and Regulation) regler er et internationalt regelsæt med afsæt i EU-fastsatte regler fra European Aviation Safety Agency (EASA), og som udmøntes i lokale bestemmelser i lufthavnene om bl.a. arbejdsmiljø, værnemidler og sikkerhedsregulativer.
Deltageren kan desuden anvende sin opdaterede viden om sikkerhedsfilosofi, risici, menneskelige faktorer, ulykker, hændelser og nær ved ulykker opnået bl.a. gennem casearbejde, til at medvirke til at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 48226 Airside safety, ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35