Ajour køl

Kursus til dig der gerne vil beskæftige sig med transport af temperaturfølsomt gods.