Ajourføring for særtransportchauffører

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.391,40
Info om fag
48626 - Ajourføring for særtransportchauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne.
Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om:

- Færdselslovens regler og bestemmelser om særtransporter
- Lovkrav om særtransporttilladelse
- Kundeservice og konflikthåndtering
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
- Forskellige blokvognsopbygninger
- Korrekt afmærkning af særtransporter
- Vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter.

Deltageren kan på baggrund af den viden:

- Udfylde ansøgning om særtransporttilladelse.
- Udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre trafikanter under transporten.
- Udføre korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning.
- Udføre læsning af udeleligt gods, således akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.
- Udføre korrekt surring/opklodsning af udeleligt gods efter gældende regler.
- Planlægge og gennemføre særtransport ad fastlagt rute
- Finde og anvende oplysninger om spærretider, vejarbejder, ruteinformationer mv. på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk
Afmærkning af udragende gods korrekt samt samarbejde med følgebil
- Betjene af forskellige former for hydrauliske læsseramper

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 48626 Ajourføring for særtransportchauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.527,20