Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!

Ajourføring for tankbilchauffører

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.391,40
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af gods i tankbiler og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

- Nyeste regler og standarder for tankbiltyper -opbygninger og udstyr.
- Håndtering og transport af forskellige typer af gods i tankbiler.
- Sikkerhedsbestemmelse ved læsning, transport og aflæsning, samt forskellige opslagsværker for afmærkninger.
- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.
- Kontrol og eftersyn af teknisk udstyr på tankbiler.
- Planlægge ruter ved brug af GPS.
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
- Risiko ved overfyldning og levering til forkert modtagetank.
- Regler for brug af personlige værne-/hjælpemidler.
- Tvangsruter og færdselsregler med særlig betydning for området.
- Kundeservice og konflikthåndtering.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48628 Ajourføring for tankbilchauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 2.391,40