Ajourføring Mobil kran - simulator

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.110,80
Info om fag
48868 - Ajourføring Mobil kran - simulator

Målgruppe: Erfarne kranførere som tidligere har erhvervet krancertifikat B (mobilkran), eller Mobile kraner over 30 tm med ballast, og som ønsker at opnå en vis rutine i betjening af kraner samt genopfriskning af gældende krav indenfor området.

Beskrivelse: Deltageren har efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret kransimulator,
med skærme, betjeningsplads, ophængt førerplads samt bæltemonteret kontrolpanel, opnået ajourføring af færdigheder til:
- Betjening af mobilekraner med fokus på opstilling og korrekt indstilling af LMI-system
- Optimering af betjeningsmønster
- Håndtering af forskellige typer kraner, på en optimal måde

Deltageren har endvidere fået ajourført kendskab til:
- Risici og farer ved forkert betjening af kraner
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler

Fagnummer: 48868 Ajourføring Mobil kran - simulator Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,35