Apron Safety, ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48227 - Apron Safety, ajourføring

Målgruppe: Personer, der færdes på lufthavnens afspærrede område eller som har arbejdsopgaver på standplads, forplads, manøvreveje eller køreveje og som har brug for at få opdateret deres viden og færdigheder inden for apron safet.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende sit kendskab til opdaterede regler for færden (gående og kørende) på den del af lufthavnens arealer og bygninger – indendørs og udendørs – som ligger inden for det afspærrede område (Airside), til at udføre sin færden på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Deltageren kan desuden anvende sin opdaterede viden om de særlige regler for færdsel på:
Forpladsområdet (det område på airside, der benyttes til flyparkering og -handling samt lastning og losning af passagerer og gods),
Standplads (det afmærket areal på forpladsen, der benyttes til parkering og handling af fly),
Manøvreområde (det område på airside, der benyttes af flyene til start og landing samt rulning (taxiing) til og fra forpladsområderne),
Markeringer og skiltning på handlingsveje, de køreveje på forpladsen, der er reserveret til trafik med køretøjer, der indgår i flyhandling.
Markeriner og skiltning på rulleveje (taxiways), de strækninger, der er reserveret til trafik med selvkørende (taxiende) og bugserede fly.

Fagnummer: 48227 Apron Safety, ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35