Bagagehåndtering og kvalitet - ajourføring

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48363 - Bagagehåndtering og kvalitet - ajourføring

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af bagage i en lufthavn.Det anbefales, at deltageren har kvalifikationer, der svarer til 48362 "Bagagehåndtering og kvalitet" eller tilsvarende kvalifikationer

Beskrivelse: Deltageren kan, efter de nyeste retningslinjer, indgå i et samarbejde omkring styrings- og arbejdsprocessen vedrørende bagagehåndteringen i en lufthavn. Deltageren kan fortsat håndtere registrering, mærkning, sortering og sikkerhedscheck af bagage og stykgods i overensstemmelse med gældende regler og procedurer. Deltageren har fået opdateret sin forståelse for opbygning og funktion af bagagesorteringsanlægget samt indsigt i optimeringsprocesser og kapacitetsudnyttelse. Deltageren kan ud fra nyeste myndigheds- og kundekrav udføre specielle opgaver i forbindelse med bagagehåndtering og kan indsamle relevant data samt anvende hensigtsmæssigt udstyr i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaverne. Deltageren kan anvende aktuelle kvalitetsmål vedrørende bagagehåndtering. Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Fagnummer: 48363 Bagagehåndtering og kvalitet - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35