Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

Kursusinformation

Når du skal køre med personer med fysisk og/eller psykisk handicap, skal du have gennemført dette BAB-kursus.

På kurset lærer du blandt andet at:

  • Betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr.
  • Betjene køretøjets specielle udstyr.
  • Anvende korrekt løfte- og bæreteknik – og meget mere.
Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.618,10
Info om fag
48104 - Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

Målgruppe: Chauffører der udfører befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer i form af bl.a. offentlig servicetrafik (Flextrafik).

Beskrivelse: Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.
På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.
Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Fagnummer: 48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.722,90