Blokvognskørsel

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.894,75
Info om fag
45111 - Blokvognskørsel

Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om:

- Færdselslovens regler og bestemmelser om blokvognstransport.
- Bekendtgørelse om blokvogne og mobilkraner.
- Forskellige blokvognsopbygninger.
- Vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter.
- Kundeservice og konflikthåndtering.
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.

Deltageren kan på baggrund af den viden:

- Udfylde ansøgning om transporttilladelse.
- Udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre trafikanter under transporten.
- Udføre korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning.
- Udføre læsning således at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.
- Udføre korrekt surring/opklodsning af maskingods ved efter gældende regler.
- Planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute.
- Finde og anvende oplysninger om spærretider, vejarbejder, ruteinformationer mv. på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk
- Betjene af forskellige former for hydrauliske læsseramper.

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 45111 Blokvognskørsel Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 5.177,25