Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.391,40
Info om fag
47656 - Blokvognskørsel omfangsrigt gods

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for blokvognskørsel med omfangsrigt gods, kan tage kurset. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til 45111 Blokvognskørsel samt 47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport eller 48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:
- Planlægge en rute for blokvognskørsel med omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed
- Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til omfangsrigt gods
- Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis
- Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet
- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods
- Afmærke omfangsrigt gods efter gældende lovgivning
- Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk og dimensioner i øvrigt
- Lastsikre efter gældende EU norm.
Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.527,20