Blokvognskørsel tung transport

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Info om fag
48467 - Blokvognskørsel tung transport

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for blokvognskørsel med tung transport, kan tage kurset. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til 45111 Blokvognskørsel, samt 47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport eller 48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung transport.
Deltageren får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:
- Planlægge en rute for blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed
- Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer
- Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods
- Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning
- Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk
- Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods
- Valg af køretøjer samt opbygning af moduler til tung transport
- Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted
Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 48467 Blokvognskørsel tung transport Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.214,90