Dagrenovation - kørsel

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.028,85
Info om fag

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald. Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

Fagnummer: 43798 Dagrenovation - kørsel Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 3.072,35