Dagrenovation - kørsel

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.028,85
Info om fag
43798 - Dagrenovation - kørsel

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
• Ruteplanlægning på grundlag af kørselslister
• Planlægning, indsamling, sortering, behandling af hustandsaffald
• Aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter
• Gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og AT-vejledninger

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
• Foretage elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse
• Udbedre af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer
• Foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald
• Håndtere husstandsaffald i henhold gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og AT-vejledninger
• Foretage lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdige fejlmeldinger til værksted/vognmand.

Fagnummer: 43798 Dagrenovation - kørsel Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,35