Erhvervsaffald

Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.095,90
Info om fag
43967 - Erhvervsaffald

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde. Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes. Endelig kan deltageren vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 43967 Erhvervsaffald Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 2.124,90