Personbefordring_EU_efteruddannelse_Personbefordri

EU-efteruddannelse bus

Som buschauffør er der krav om, at du gennemfører den lovpligtige EU-efteruddannelse hvert 5. år. Her får du opdateret din viden om de nyeste regler og retningslinjer inden for bl.a. færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletidsregler, trafiksikkerhed, opdatering af førstehjælp m.m. Der findes fire brancherettede forløb på EU efteruddannelsen bus:

Buschauffør (48616)

Rutebuschauffører (48617)

Turistbuschauffører (48618)

OST/Flex chauffører (48619)