EU efteruddannelse for chauffører af mejeriprodukter

Som overbygning til din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring giver denne efteruddannelse dig en opdateret viden om nyeste regler og standarder. Når du har gennemført efteruddannelsen kan du på den måde fortsat håndtere og transportere forskellige typer af mælk og mejeriprodukter.

I praksis kan du anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer i forbindelse med:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr.
 • Fødevaresikkerhed og egenkontrol ved transport af mælk og mejeriprodukter.
 • Begrænsning af bakterievækst ved transport af mælk og mejeriprodukter.
 • Rengøring og hygiejne i forbindelse med transport af mælk og mejeriprodukter.
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Branchekendskab i mejeribruget.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
 • Lastsikring af mælk og mejeriprodukter, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt. 
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering.
Kurser:
Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Læs mere
Varighed: 2 dage