EU efteruddannelse for dyretransportchauffører

Denne efteruddannelse bygger oven på din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring, og giver dig en opdateret viden om de nyeste regler og standarter på området. Med den nye viden kan du fortsat arbejde med at håndtere og transportere levende dyr i dertil indrettede og godkendte køretøjer.

Du kan i praksis bruge din viden om nyeste regler og retningslinjer for området i forbindelse med: 

 • Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt af mekanisk og hydraulisk udstyr.
 • Vurdering af transportegnethed af levende dyr.
 • Adfærd, roller og ansvarsfordeling imellem chauffør, afsender og transportør.
 • Forebyggelse af smitterisiko MRSA. 
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. 
 • Køre- og hviletids regler i forbindelse med transport af levende dyr. Forholdsregler under transporten hvis dyr er i fare for at lide unødig overlast – hvad siger lovgivningen?
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
 • Lastsikring og sikker og korrekt drivning af dyr samt forebyggelse af slagmærker på dyr. Forebyggelse af skade på dyr ved sikker og korrekt brug af løftbare dæk på køretøjer med flere etager. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.  
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering.
Kurser:
Ajourføring for dyretransportchauffører
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Læs mere
Varighed: 2 dage