EU efteruddannelse for entreprenørchauffører

Efteruddannelsen bygger oven på din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring og klæder dig på med den nyeste viden om regler og standarter. På den måde kan du fortsat håndtere og transportere forskellige former for entreprenørkørsel.

Du kan i praksis anvende din viden om de nyeste regler og retningslinjer for området i forbindelse med:

 • Kontrol af køretøj og udstyr herunder lastbil, påhængskøretøj tippelad, container og andet relevant udstyr.
 • Godskendskab, vurdering og typebestemmelse.
 • Håndtering af dokumenter, analyser og certifikater i forbindelse med entreprenørkørsel.
 • Håndtering af bigbag og storsække o.lign.
 • Sikkerhedsbestemmelser ved pålæsning og aftipning af køretøj med grab.
 • Lastsikring af entreprenørgods herunder sten, grus, jord, sand, asfalt, byggematerialer o.lign. Særlige forhold på byggepladser og i grusgrave. Håndtering af forskellige typer rullepresenninger. Vægtberegning af vådt og tørt gods. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led. Håndtering af tunge - eller hyppige løft.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering.

 

Kurser:
Ajourføring for entreprenørchauffører
6 Ugers
Regionale positivlister
Læs mere
Varighed: 2 dage