EU efteruddannelse for kranførere

 

EU-efteruddannelsen for kranførere er en overbygning til din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring, som giver dig en opdateret viden om de nyeste regler og standarder inden for området. Det gør, at du fortsat kan håndtere forskellige typer af kraner monteret på lastbil.

I praksis betyder det, at du kan anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer for området, der vedrører:

 • Krantyper og -opbygninger, drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af kraner, forebyggende vedligehold af kran- og anhugningsudstyr. Anmeldelse og kranjournal.
 • Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuelt- og fjernbetjente kraner.
 • Sikkerhedsbestemmelser ved opstilling, håndtering, nedpakning og transport med kraner monteret på lastbil.
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vind- og vejrforhold. Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
 • Lastsikring, opklodsning, understøtning af kranbil samt surring af forskellige typer af gods og udstyr, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.
 • Sikkerhedsbestemmelser ved af- og påmontering af ekstraudstyr, eksempelvis fly-jib, læssegrab m.fl.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering.
Kurser:
Ajourføring for kranførere
6 Ugers
Regionale positivlister
Læs mere
Varighed: 2 dage