EU efteruddannelse for renovationschauffører

Efteruddannelsen bygger videre på din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring og giver dig en ajourføring med nyeste regler og standarder, som gør dig i stand til at håndtere og transportere forskellige typer af affald.

I praksis betyder det, at du kan anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer for området, der vedrører:

 • Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøj, containere, flakkøretøjers wire- og kroghejs, komprimatorer, mekanisk og hydraulisk udstyr.
 • Typebestemmelse af affald. Miljømæssigt korrekt håndtering af affaldet i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder ved indsamling. 
 • Vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald, samt om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes. Indsamling og håndtering af olie- og kemikalieaffald samt andet farligt affald.
 • Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig. Sikkerhedsbestemmelser ved aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg, miljødepoter og øvrige deponier.
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. 
 • Planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led. Håndtering af tunge eller hyppige løft.
 • Lastsikring af forskellige typer af affald, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering.

Kurser:
Ajourføring for renovationschauffører
6 Ugers
Regionale positivlister
Læs mere
Varighed: 2 dage