Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!

EU Efteruddannelse for særtransportchauffører

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 6.093,50
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne.
Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om:

- Færdselslovens regler og bestemmelser om særtransporter
- Lovkrav om særtransporttilladelse
- Kundeservice og konflikthåndtering
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
- Forskellige blokvognsopbygninger
- Korrekt afmærkning af særtransporter
- Vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter.

Deltageren kan på baggrund af den viden:

- Udfylde ansøgning om særtransporttilladelse.
- Udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre trafikanter under transporten.
- Udføre korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning.
- Udføre læsning af udeleligt gods, således akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.
- Udføre korrekt surring/opklodsning af udeleligt gods efter gældende regler.
- Planlægge og gennemføre særtransport ad fastlagt rute
- Finde og anvende oplysninger om spærretider, vejarbejder, ruteinformationer mv. på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk
Afmærkning af udragende gods korrekt samt samarbejde med følgebil
- Betjene af forskellige former for hydrauliske læsseramper

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 48626 Ajourføring for særtransportchauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 2.391,40

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner:

Færdselsregler
Regler for arbejdstid
Køre- og hviletidsregler
Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 2.391,40

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 2.280,70