EU efteruddannelse for særtransportchauffører

Som overbygning til din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring giver denne efteruddannelse dig en opdateret viden om de nyeste regler og standarder. Tilsammen gør det dig i stand til at håndtere og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne. 

I praksis betyder det, at du kan anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer for området, der vedrører:

 • Blokvognstyper og –opbygninger.
 • Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt mekanisk og hydraulisk udstyr.
 • Særtransporttilladelser. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig. 
 • Sikkerhedsbestemmelser samt afmærkning af udragende gods.
 • Samarbejde med følgebil.
 • Tur- og ruteplanlægning af transporter ad fastlagt rute, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. Det særlige vejnet og signaturforklaringer.
 • Lastsikring af udeleligt gods, opklodsning, understøtning af blokvogn samt surring af forskellige typer af særtransportgods ved hjælp af spil. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering. 
 
Kurser:
Ajourføring for særtransportchauffører
6 Ugers
Positivliste Østjylland
Læs mere
Varighed: 2 dage