EU efteruddannelse for stykgods- og distributionschauffør

Denne EU-efteruddannelse bygger oven på din grundlæggende uddannelse og erhvervserfaring, og du bliver opdateret med viden om de nyeste regler og standarder inden for området. Med efteruddannelsen bliver du i stand til at håndtere og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel.

I praksis betyder det, at du kan anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer inden for området, der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk.
 • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods.
 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale og afvigende transporter.
 • Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre.
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
 • Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området.
 • Kundeservice og konflikthåndtering