EU efteruddannelse for tankbilchauffører

Efteruddannelsen bygger videre på din grundlæggende uddannelse og din erhvervserfaring og giver dig en opdateret viden om de nyeste regler og standarter inden for området. På den måde kan du fortsat håndtere og transportere forskellige typer af gods i tankbiler.

I praksis betyder det, at du kan anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer for området, der vedrører:

 • Forskellige typer af gods i tankkøretøjer, herunder gods med farlige og/eller miljøskadelige egenskaber, fødevarer, pulver, korn, foderstoffer, slam m.m.
 • Tankbiltyper -opbygninger og udstyr, herunder køretøjer med trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb o.lign.
 • Drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af teknisk udstyr på tankkøretøjer, herunder af trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb m.m.
 • Kontrol, eftersyn og håndtering af slanger, dæksler, ventiler m.v. Sikkerhedsbestemmelser samt forskellige opslagsværker for afmærkninger.
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
 • Lastsikring herunder sikkerhedsbestemmelse ved læsning, transport og aflæsning. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig.
 • Risikoforhold f.eks. i forbindelse med overfyldning og levering til forkert modtagetank. Typiske faciliteter på modtagesteder såvel tekniske som sikkerhedsmæssige.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler.
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området, herunder tvangsruter.
 • Kundeservice og konflikthåndtering.

 

Kurser: