Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.633,50
Info om fag
47865 - Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Målgruppe: Uddannelsen retter sig primært mod faglærte og ufaglærte chauffører der arbejder som eller søger beskæftigelse som førere af ledsagebiler for særtransporter, og som er i besiddelse af gyldigt kørekort til samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. gældende bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.
Deltageren har kendskab til følgende emner:
- Relevant lovgivning
- Adfærd, roller og ansvarsfordeling
- Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis
- Planlægning og gennemførsel af en særtransport
- Anvendte køretøjer og materiel
- Vejens opbygning og beskaffenhed
- Håndtering af uheld og ulykker

Fagnummer: 47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 5.958,00