Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.633,50
Info om fag
47865 - Færdselsregulering i forbindelse med særtransport

Målgruppe: Uddannelsen retter sig primært mod faglærte og ufaglærte chauffører der arbejder som eller søger beskæftigelse som førere af ledsagebiler for særtransporter, og som er i besiddelse af gyldigt kørekort til samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan i praksis udføre færdselsregulering i forbindelse med særtransporter jf. bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.
Deltagen har kendskab til følgende emner:
Relevant lovgivning
Adfærd, roller og ansvarsfordeling
Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis
Planlægning og gennemførsel af en særtransport
Anvendte køretøjer og materiel
Vejens opbygning og beskaffenhed
Håndtering af uheld og ulykker

Fagnummer: 47865 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 5.958,00