Fly, køretøjer og brandslukningsmateriel, ajour

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48214 - Fly, køretøjer og brandslukningsmateriel, ajour

Målgruppe: Personer der indgår i brand-og redningsberedskabet i en lufthavn.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende sin opdaterede viden om forskellige flytyper samt disses opbygning i forhold til flyulykker.
Deltageren kan anvende sin opdaterede viden til anvendelse, vedligehold og eftersyn af personlig udrustning og brandslukningsmateriel, med henblik på størst mulig sikkerhed ved indsats.
Deltageren kan betjene specialkøretøjer i brand og redningstjenesten efter senest gældende regelsæt og procedure.
Deltageren kan anvende sin opdaterede viden om de menneskelige faktorer, i forhold til egen og kollegers fysiske og psykiske belastning under indsats ved flykatastrofer (ved f.eks. case gennemgang).

Fagnummer: 48214 Fly, køretøjer og brandslukningsmateriel, ajour Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35