Flybrand, indsatsteknikker og -taktikker, ajour

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 987,80
Info om fag
48213 - Flybrand, indsatsteknikker og -taktikker, ajour

Målgruppe: Personer der indgår i brand-og redningsberedskabet i en lufthavn.

Beskrivelse: Deltageren kan bekæmpe brand ved eksempelvis større væskemængder, letmetaller og komposit materialer ud fra nyeste retningslinjer.
Deltageren kan udføre eftersøgning af savnede personer, samt udføre slukning af brand indvendig og udvendig ved flybrand efter nyeste regler og retningslinjer.
Deltageren kan udføre personredning i trange arbejdsområder i forbindelse med flyulykker ud fra nyeste retningslinjer.
Deltageren får en opdateret viden om taktikker ved indsats ved flybrande f.eks. ved case gennemgang

Fagnummer: 48213 Flybrand, indsatsteknikker og -taktikker, ajour Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35