Flykendskab, awareness

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 980,95
Info om fag
48237 - Flykendskab, awareness

Målgruppe: Personer, der arbejder med servicering af fly i forbindelse med klargøring af flyet ved turn ar-round/flyankomst og flyafgang.

Beskrivelse: Deltageren har funktionsspecifikt kendskab til relevante flytyper og flykategorier (flykendskab på awareness niveau).
Deltageren kan udføre deres arbejde i, på og omkring fly på et forsvarligt flyvesikkerhedsmæssigt niveau med korrekt brug af termer og begreber samt kan samarbejde med relevante faggrupper ud fra sit kendskab til arbejdsrutiner i, på og omkring fly.
Deltageren kan håndtere relevant flyudstyr som eksempelvis toilet-, galley-, kabine-, serviceluger og -døre, lastrum og dettes udstyr samt nødudstyr.
Deltageren kan udføre sit arbejde ud fra kendskab til security sealing (plombering) og security screening (tjek for fremmede objekter).

Fagnummer: 48237 Flykendskab, awareness Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.042,35