Førstehjælp ved Hjertestop

På kurset Førstehjælp ved Hjertestop kan du bibringe den viden, færdigheder og holdninger, som gør dig i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person person, både ved at give hjerte-lunge-redning og ved at bruge hjertestarter.