FUEL, produktkendskab - ajourføring.

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.110,80
Info om fag
48422 - FUEL, produktkendskab - ajourføring.

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af fuel i en lufthavn.

Beskrivelse: Deltageren kan bruge sin opdaterede viden om de forskellige typer flybrændstofs egenskaber i forbindelse med håndtering og kvalitetssikring af flybrændstof.
Deltageren kan ud fra gældende security regler og procedure håndtere flybrændstof på en sundheds-, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde på lufthavnens afspærrede område.
Deltageren har fået opdateret sit kendskab til de forskellige indrapporteringssystemer i forbindelse med spild af flybrændstof eller hændelser.
Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Fagnummer: 48422 FUEL, produktkendskab - ajourføring. Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,35