FUEL, produktkontrol og tankning af fly - ajourfør

Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.110,80
Info om fag
48424 - FUEL, produktkontrol og tankning af fly - ajourfør

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med håndtering af fuel i en lufthavn.

Beskrivelse: Deltageren har fået opdateret sin viden omkring ageren, færdsel på forpladsområdet samt positionering ved flyside.
Deltageren har opdateret viden om sikkerhedsforanstaltninger bl.a. mod statisk elektricitet, interlock, nødstop, alarmering, risikoområder ved tankning, flyets sikkerhed, påfyldning af brændstof, tryk- og pistoltankning.
Deltageren kan udføre kontrol og levering af brændstof på fly ud fra gældende regler, procedure og kundekrav i samarbejde med øvrige aktører ved flyside.
Deltageren kan gennemføre kommunikation med flightdeck og øvrige aktører (bl.a. loadcontrol).
Deltageren har fået opdateret sit kendskab til de forskellige indrapporteringssystemer i forbindelse med afvigelser og hændelser.
Deltageren har fået kendskab til indrapporterede relevante hændelser gennem case gennemgang.

Fagnummer: 48424 FUEL, produktkontrol og tankning af fly - ajourfør Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,35